Author: admin

                                      ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  15-16.10.2020  Conference_Program_15-16-Oct_2020 ВАЖНО! ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА От Блок 26А се премести в София, ул. Акад.Г.Бончев, блок 4, Институт по механика при БАН, етаж 5, зала 510, 9:30 на 15...

ИИКАВ-БАН  спечели международен проект IDES (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services)! с 11 европейски партньора от дунавските страни и 17 присъединени без финансиране (като Глобално партньорство за водите България). IDES стартира на 1.юли и ще продължи 30...

В партньорство с проект на ИИКАВ "Климатична кутия" , финансиран по програма "Образование с наука" 2019-2020 на МОН и БАН   22 април -  Благодарим Ви! 22 април - класиране - ФИНАЛ Отзиви ГАЛЕРИЯ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ Рисунки Фотографии - част първа Фотографии - част втора Научно...

Програма "Образование с наука" ИИКАВ - БАН,  проект "Климатична кутия" Грамоти  за най - активните участници Всички ресурси по проект "Климатична кутия"са на разположение на училищата-партньориАнтрактида - проф. Веселин Александров и Луиза Накова...

(Тази страница е в процес на разработване !) Договори и проекти през последните 5 години (2014-2018 г.) + 2019 г. Период Договор/Проект Бюджет, участие от ИИКАВ 2019-2023 PROBE – CA18235 PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale COST Association, Management Committee (MC) members Барантиев,Д. Бъчварова, Е 2019-2021 Опазване на околната среда и намаляване на риска...

Задоволяване нуждите на обществото и икономиката от знания и научно обосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда. ...

Защо всички говорят за изменението на климата? Вероятно защото това е едно от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправено нашето съвремие. Настъпват съществени и ускорени промени в климата на нашата планета, започнали преди повече от един век. ...

ИИКАВ БАН