Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change – ISSN 2683-0558

Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change – ISSN 2683-0558

Годишно периодично издание на ИИКАВ-БАН с номер 3823 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране – НАЦИД

  • Линк към CAWR in the face of CC_2019_ISSN 2683-0558.pdf

https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/04/CAWR-in-the-face-of-CC_2019_ISSN-2683-0558.pdf

  • Линк към CAWR in the face of CC_v2_2020_ISSN 2683-0558.pdf

https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v2_2020_ISSN-2683-0558.pdf

  • Линк към CAWR in the face of CC_v3_2021_ISSN 2683-0558.pdf

https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v3_2021_ISSN-2683-0558.pdf