Съобщения

Покана конференция 15-16 октомври INVITATION conference 15-16 October Целта на конференцията е представяне и обсъждане на интердисциплинарни достижения и проблеми по оценка на състоянието на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни води и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на...

ИИКАВ-БАН  спечели международен проект IDES (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services)! с 11 европейски партньора от дунавските страни и 17 присъединени без финансиране (като Глобално партньорство за водите България). IDES стартира на 1.юли и ще продължи 30...

В партньорство с проект на ИИКАВ "Климатична кутия" , финансиран по програма "Образование с наука" 2019-2020 на МОН и БАН   22 април -  Благодарим Ви! 22 април - класиране - ФИНАЛ Отзиви ГАЛЕРИЯ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ Рисунки Фотографии - част първа Фотографии - част втора Научно...

На 28.02.2019 г. чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова бе избрана от Управителния съвет на Българската Академия на Науките (УС-БАН) за директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН). ...

ИИКАВ БАН