Съобщения

ИИКАВ-БАН  спечели международен проект IDES (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services)! с 11 европейски партньора от дунавските страни и 17 присъединени без финансиране (като Глобално партньорство за водите България). IDES стартира на 1.юли и ще продължи 30...

В партньорство с проект на ИИКАВ "Климатична кутия" , финансиран по програма "Образование с наука" 2019-2020 на МОН и БАН   22 април -  Благодарим Ви! 22 април - класиране - ФИНАЛ Отзиви ГАЛЕРИЯ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ Рисунки Фотографии - част първа Фотографии - част втора Научно...

 ИИКАВ -БАН провежда  метеорологични измервания в сътрудничество с проект Meteo.Rocks  https://meteo.rocks/ Станция БАН-НК1 https://meteo.rocks/station/sofiya-ban/36 Станция Приморско https://meteo.rocks/station/primorsko/38...

На 28.02.2019 г. чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова бе избрана от Управителния съвет на Българската Академия на Науките (УС-БАН) за директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН). ...

ИИКАВ БАН