Uncategorized @bg

Покана конференция 15-16 октомври INVITATION conference 15-16 October Целта на конференцията е представяне и обсъждане на интердисциплинарни достижения и проблеми по оценка на състоянието на околната среда, климата, атмосферата, повърхностните и подземни води и прогноза за изменението им в условията на климатични промени, както и влиянието на...

(Тази страница е в процес на разработване !) Договори и проекти през последните 5 години (2014-2018 г.) + 2019 г. Период Договор/Проект Бюджет, участие от ИИКАВ 2019-2023 PROBE – CA18235 PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale COST Association, Management Committee (MC) members Барантиев,Д. Бъчварова, Е 2019-2021 Опазване на околната среда и намаляване на риска...

ИИКАВ БАН