Метеорологични измервания

Метеорологични измервания

От 19.02.2020 ИИКАВ -БАН започна метеорологични измервания в района

на Научен Комплекс 1 на БАН в София.

Автоматичната метеорологична станция е поставена със съдействието на проект Meteo.Rocks.

https://meteo.rocks/station/sofiya-ban/36.ИИКАВ БАН