проект IDES Tag

ИИКАВ-БАН  спечели международен проект IDES (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services)! с 11 европейски партньора от дунавските страни и 17 присъединени без финансиране (като Глобално партньорство за водите България). IDES стартира на 1.юли и ще продължи 30...

ИИКАВ БАН