ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНия НА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ

НOВИНИ

sea, horizon, cloudy-84629.jpg
Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

Зала "Проф Марин Дринов" на БАН

22-23 март 2023 г.

Процедура за избор на директор

Един кандидат - чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова

21.03.2023

serbia, iron gate, national park djerdap-5332406.jpg
Проект IDES

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги

16 септември 2022 г.

Видеопредставяне на проект „Разработване на методологичен подход за национален мониторинг, анализ и оценка на системата „Климат/ Климатични промени – Ковид-19“, финансиран от Фонд “Научни изследвания” по „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – 2020 ГОД.“ Ръководител: проф. Зоя Матеева

Значими Резултати

  • Опазване  на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. РП1.2. Воден баланс и водни ресурси в България.
  •  REPLICA – Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район
  • Оценка и анализ на риска от природни бедствия в общ. Приморско
  • „Климатични промени и агрометеорологични условия за отглеждане на пролетни култури в  Южна България“
climate change, earth, globe-2390347.jpg
okavango delta, river, landscape-5158380.jpg
clouds, sky, atmosphere-384672.jpg
glacier, patagonia, ice-1740886.jpg