ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНия НА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ

НOВИНИ

serbia, iron gate, national park djerdap-5332406.jpg
Проект IDES

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги

16 декември 2022 г.

climate change, global warming, climate-1908381.jpg
Научна конференция

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги

16 – 17 септември 2022 г.

clouds, sky, atmosphere-384672.jpg
Конкурс

ИИКАВ-БАН ОБЯВЯВА 2 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА АСИСТЕНТ В СЕКЦИЯ „АТМОСФЕРА“

17 септември 2022 г.

вИДЕО ОТ НАШИЯ ПРОЕКТ ides

Как се използват системните услуги за подобрение на качеството на водата в река Дунав на територията на Германия. 

Значими Резултати

  • Опазване  на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. РП1.2. Воден баланс и водни ресурси в България.
  •  REPLICA – Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район
  • Оценка и анализ на риска от природни бедствия в общ. Приморско
  • „Климатични промени и агрометеорологични условия за отглеждане на пролетни култури в  Южна България“
climate change, earth, globe-2390347.jpg
okavango delta, river, landscape-5158380.jpg
clouds, sky, atmosphere-384672.jpg
glacier, patagonia, ice-1740886.jpg