Администрация

Ръководител административна дейност – Катя Александрова

Главен счетоводител – Силвия Стефанова

Счетоводител – Ивелина Николова

Финансов контрольор – Елена Йоцова

IT специалист – Даниел Камбуров

IT специалист – Герграна Методиева

Деловодител – Румяна Дончева