Ние Сме

Институтът е създаден с решение на Общото събрание на БАН  и функционира от месец декември 2018 г. Основната мисия на новосъздаденото научно звено е да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климата, атмосферата и водите, включително климатични промени, градски, крайбрежен и планински климат, физикохимични процеси в атмосферата и опазване на водните ресурси.

Мисия

  • Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климатичните промени
  • Градски, крайбрежен и планински климат
  • Физикохимични процеси в атмосферата
  • Комплексно и рационално използване и опазване на водните ресурси
  • Планиране и управление на водностопанските системи в условията на променящ се климат

Нашата цел

Научни изследвания за задоволяване нуждите на обществото от знания и научно обосновани политики за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Основни приоритетни направления: