научен съвет

 

Учредителен научен съвет на ИИКАВ-БАН

чл.-кор. проф. дн Кристалина Стойкова – Председател
доц. д-р Татяна Орехова – секретар


Членове
чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова – Директор ИИКАВ-БАН
проф. дн Явор Чапанов
проф. дн Наталия Килифарска
проф. дн Веселин Александров
проф. дн Николай Витанов
проф. д-р Катя Георгиева
проф. д-р Емил Бурназки
проф. д-р Алексей Бендерев
проф. д-р Зоя Матеева
доц. д-р Николай Вълчев
доц. д-р Мария Коларова,
доц. д-р Татяна Спасова
доц. д-р Мариан Върбанов