НОВИНИ

clouds, heaven, weather-3488632.jpg
Научна конференция

“Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”

14 – 15 октомври 2021 г.

cyclone, storm, hurricane-2102397.jpg
Проект IDES

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги

16 – 17 септември 2021 г.