НОВИНИ

sea, horizon, cloudy-84629.jpg
Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията

зала "Марин Дринов" БАН

22 - 23 март 2023

Процедура по избор на директор на ИИКАВ

Един кандидат - чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова

16 – 17 септември 2021 г.

cyclone, storm, hurricane-2102397.jpg
Проект IDES

IDES подобрява качеството на водите в река Дунав с помощта на екосистемни услуги

16 – 17 септември 2021 г.