Нормативни Документи

CAWR-2021 ПРАВИЛНИК за дейността на ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ при БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (ИИКАВ-БАН)