Ръководство

 

Директор – чл.-кор. Екатерина Бъчварова

Зам. Директор – проф. дн Явор Чапанов

и. д. Научен секретар – гл. ас. Албена Ватралова

Ръководител секция “Климат” – проф. дфмн Веселин Александров

Ръководител секция “Атмосфера” – проф. дн Наталия Килифарска

Ръководител секция “Води” – дпц. д-р Олга Ничева