Секция Атмосфера

 

проф. дн Наталия Килифарска – Ръководител

Чл.-кор., проф., дфн Екатерина Бъчварова

гл. ас. д-р Дамян Барантиев

ас. д-р Цветелина Величкова

ас. д-р Антония Мокрева

ас. д-р Петя Иванова Радованова

ас. Десислава Костова

проф. дн Николай Витанов*

доц. д-р Елена Николова*

доц. д-р Нина Филипова*

доц. д-р Поля Добрева*

проф. дн Ана Георгиева**

Надежда Ганева**

Стоян Георгиев**

 

* на допълнителен трудов договор
** непълно работно време