Климатични промени – 2010г.

Климатични промени – 2010г.

Първото издание на брошурата беше отпечатано преди 10 години. Съвременните читатели на брошурата считат, че тя е все още актуална и има защо.