Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова директор на ИИКАВ

Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова директор на ИИКАВ

На 28.02.2019 г. чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова бе избрана от Управителния съвет на Българската Академия на Науките (УС-БАН) за директор на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН).