23 март – световен ден на метеорологията

23 март – световен ден на метеорологията

Честит празник!

23 март - Световен ден на метеорологията

„Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания – както теоретични чрез създаването на модели, така и технологични чрез създаването и усъвършенстването на методите, уредите и програмите за наблюдение и обработка на информацията, определят обединяващата тема на този ден през 2021 г.: „Океанът, нашият климат и време“. (World Meteorological Day 2021 – The ocean, our climate and weather).

Кой човек е метеоролог?

вижте тук с усмивка и поздрав за празника!