Проект REPLICA се сдоби с уеб сайт

Проект REPLICA се сдоби с уеб сайт

Проект REPLICA (Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район) на ИИКАВ – БАН, секция „Атмосфера“, навлезе в интернет пространството чрез стартиране на собствен уеб сайт (replica.cawri-bas.eu).

Представената информация на уеб страниците на проекта популяризира неговите цели и задачи чрез синтезирано представяне, както на обща информация, така и на постигнати резултати от извършените дейности по него.

Основната цел на проекта е да се достигне до нови знания за метеорологичните характеристиките в крайбрежния граничен слой в метеорологична обсерватория (МО) Ахтопол, в условия на екстремни ветрове, чрез извеждане на осреднени профили от акустични сондирания на атмосферата и съпоставка на изведени екстремни профили на вятъра с изходни данни от числено моделиране за подбрани периоди с висока наличност на такива.