Проект LEARNED се сдоби с уеб сайт

Проект LEARNED се сдоби с уеб сайт

Проект LEARNED (verticaL structurE of the Atmosphere in a Black Sea coastal zone by Remote seNsing mEasurements and mesometeorological moDeling) на ИИКАВ – БАН, секция „Атмосфера“, навлезе в интернет пространството чрез стартиране на собствен уеб сайт (learned.cawri-bas.eu).

Представената информация на уеб страниците на проекта популяризира неговите цели и задачи чрез синтезирано представяне, както на обща информация, така и на постигнати резултати от извършените дейности по него.

Основната цел на проекта е да се използва съвременна технология за дистанционно наблюдение за измерване на профили на вятър и турбулентност (MFAS SCINTEC sodar), чрез която да се достигне до нови знания и да се изследва вертикалната структура на крайбрежен Атмосферен Граничен Слой (АГС) при различни метеорологични условия, като за специфични метеорологични ситуации (периоди) с достатъчна наличност на данни в пространството и времето, мезометеорологичният модел WRF да бъде валидиран спрямо наличните дистанционни наблюдения.