Author: georgiev

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН инициира честване в БАН на Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март) с двудневен форум. Откриването е на 22 март (вторник), в 10:00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“...

Арт конкурс за климатичните промени организират РИОСВ – Пловдив и Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=4785&nws_cat_id=2&fbclid=IwAR2ZMUwgxpdudcl_1njnKHb0yXrUfhbaUpF49tXqNgs2TNlvH9ctdeVMLQM ...

Годишно периодично издание на ИИКАВ-БАН с номер 3823 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране - НАЦИД Линк към CAWR in the face of CC_2019_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/04/CAWR-in-the-face-of-CC_2019_ISSN-2683-0558.pdf Линк към CAWR in the face of CC_v2_2020_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v2_2020_ISSN-2683-0558.pdf Линк към CAWR in the face of CC_v3_2021_ISSN 2683-0558.pdf https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2022/01/CAWR-in-the-face-of-CC_v3_2021_ISSN-2683-0558.pdf ...