Uncategorized @bg

BOOK OF PROCEEDINGS VOLUME 2/2020 CLIMATE, ATMOSPHERE AND WATER RESOURCES IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE SOFIA, 15-16 OCTOBER 2020 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  15-16.10.2020  Conference_Program_15-16-Oct_2020 ВАЖНО! ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА От Блок 26А се премести в София, ул. Акад.Г.Бончев, блок 4, Институт по механика при БАН, етаж...

(Тази страница е в процес на разработване !) Договори и проекти през последните 5 години (2014-2018 г.) + 2019 г. Период Договор/Проект Бюджет, участие от ИИКАВ 2019-2023 PROBE – CA18235 PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale COST Association, Management Committee (MC) members Барантиев,Д. Бъчварова, Е 2019-2021 Опазване на околната среда и намаляване на риска...