Докторански форум

Център за обучение – БАН организира Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнинaта на Българската академия на науките (29-31 август 201 9г., хотел „Самоков”, Боровец).

Събитието предизвика засилен интерес сред докторанти както от Академията, така и от други висши учебни заведения в страната. Във форума взеха участие с доклад или постер 80, посветени на науката млади хора.

Участик от ИИКАВ – БАН бе гл. ас. Надежда Шопова с постер на тема:
Симулиране на растеж, развитие и
продуктивност при царевица в района на
Пловдив чрез модела WOFOST

За повече информация, посетете:
https://www.jic-bas.eu/index.php/bg/news/237-news

Предстоящи събития

No event found!
No Comments

Post A Comment