Международен проект IDES

ИИКАВ-БАН  спечели международен проект IDES

(Improving water quality in the Danube river and its tributaries

by integrative floodplain management based on Ecosystem Services)!

с 11 европейски партньора от дунавските страни и 17 присъединени без финансиране (като Глобално партньорство за водите България).

IDES стартира на 1.юли и ще продължи 30 месеца!

На добър час!

 

Предстоящи събития

No event found!
No Comments

Post A Comment