Научна конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”

 

Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките със съдействие на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019

СБОРНИК  С ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА   ISSN: 2683-0558Предстоящи събития

No event found!
No Comments

Post A Comment