Представяне на изданието „Агрометеорология и агроклиматология“

Изданието „Агрометеорология и агроклиматология“ (Agricultural Meteorology and Climatology) беше представено на 27 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е част от проект SERBIA FOR EXCELL, финансиран от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. В проекта участва проф. Веселин Александров от НИМХ – БАН, съвместно с колективите на Университета по природни ресурси (BOKU) във Виена; и Университета по земеделие – Флоренция и Университета в Нови Сад. Книгата е предназначена за студенти специалисти в областта на изследване на атмосферата, климата и водите и влиянието им върху агроекосистеми и ресурси. Изданието представиха доц. Бранислава Лалич от Университета в Нови сад, която е директор на проект SERBIA FOR EXCELL и проф. Йозеф Еитзингер – директор на институт по метеорология департамент по водни ресурси и околна среда, Университет по природни ресурси BOKU, Виена.

Повече инфо на :
http://www.bas.bg/2018/11/27/представяне-на-изданието-агрометео/

Предстоящи събития

No event found!
No Comments

Post A Comment