СБОРНИК Tag

  Конференцията е посветена на 150 годишнината на Българска академия на науките със съдействие на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019