Секция Климат

проф. дн Веселин Александров – Ръководител

Проф. дтн Явор Чапанов

проф. д-р Зоя Матеева

гл. ас. Надежда Шопова

ас. д-р Георги Белев

ас. Вълчо Попхристов

проф. д-р Катя Георгиева*

доц. д-р Мила Чиликова*

д-р Калоян Иванов**

Доц. д-р Мила Чиликова – Любомирова**

Никола Цайкин**

* на допълнителен трудов договор
** непълно работно време