Научна Конференция 2022

На 19 – 20 октомври 2022 година се проведе научната конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”.

Линкове към сборника от конференцията: