Членство в научни организации

период служител  ИИКАВ секция членство
2010-2017 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Президент  на Европейската асоциация по науките за замърсяване на атмосферата (EURASAP)
1992 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера член на комитета EURASAP
1999-2008 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера редактор на списанието на EURASAP
от 2009 – Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Комитет на NATO/CCMS ITM on Air Pollution Modelling and its Application
от  2000 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Стратегически и научен комитети на европейската Инициативата за хармонизация на дисперсионните модели за регулаторни цели
2014 – 2016 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Председател на управителния и научния комитети на Международен симпозиум по акустично сондиране и други дистанционни методи за измерване в метеорологията в периода
2014 – 2016 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Участие в програмния комитет на конференциите на Европейското метеорологично дружество

 

от 2014 – 2016 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Член на управителния и научния комитети на Международен симпозиум по акустично сондиране и други дистанционни методи за измерване в метеорологията
от 2012 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Председател на първо секция после клон „Метеоролози“ – Българско метеорологично дружество в Съюза на физиците в България
от 2014 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България
2018 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Председател на локалния организационния комитет на конференцията на Балканския физически съюз
2018 Член .кор. проф. Екатерина Бъчврова Атмосфера Член на Изпълнителното съвет на Балканския физически съюз 2018 – научен секретар

 

2007-2008 г., проф. Веселин Александров Климат Проблемен съвет по климатични промени към ЦУ на БАН, председател

 

До 2016 проф. Веселин Александров Климат Специализиран научен съвет по геофизика към ВАК
2002-2006 проф. Веселин Александров Климат Научно-координационен съвет при Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи: Експертен съвет по метеорологични, климатични и хидрологични рискове
от 2006 проф. Веселин Александров Климат Научно-координационен център за глобални промени към БАН, председател
2005-2006 проф. Веселин Александров Климат Национален координационен съвет към конвенцията на ООН за борба с опустиняването

 

2001-2010 проф. Веселин Александров Климат Национален комитет на международната програма по геосфера-биосфера

 

2005 -2015 проф. Веселин Александров Климат Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда
2005-2008 проф. Веселин Александров Климат Управителен съвет на център по управление на засушаването в югоизточна Европа, председател

 

2008 проф. Веселин Александров Климат Международен борд по EU проекти в университета в Нови Сад

 

 

2005-2018 проф. Веселин Александров Климат WMO глобална система за наблюдение на климата

 

2008-2018 проф. Веселин Александров Климат WMO световна климатична програма:  RA VI Комисия за агрометеорология

 

2007-2008 проф. Веселин Александров Климат Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
2001 – проф. Веселин Александров Климат Международно общество по агрометеорология

 

2002-2006 проф. Веселин Александров Климат Европейска aсоциация по водни ресурси