Научно-популярни публикации

проф. Веселин Александров
1994-

 1. Славов, Н., Александров, В.. Aгрометеорологична оценка на производството от зимна пшеница през 1994 г.. Вестник за земеделие, Двуседмично издание на ИК”Земя”, 16-29.09.1994 г., Брой 18(69), стр. 6., 1994
 2. Славов, Н., Александров, В.. Агрометеорологична прогноза за развитието на царевицата през 1994 г.. Вестник за земеделие, Двуседмично издание на ИК”Земя”, 15-28.07.1994 г., Брой 14(65), стр. 7., 1994
 3. Славов, Н., Александров, В.. Агрометеорологична прогноза на очаквания добив царевица през 1994г.. Вестник за земеделие, Двуседмично издание на ИК”Земя”, 01-15.09.1994, Брой 17(68), стр. 6., 1994
 4. Славов, Н., Александров, В.. Глобалното изменение на климата през следващия век и агроклиматичните ресурси на България. Вестник за земеделие, Седмичник на ИК “Земя”, 24-30.11.1995 г., Брой 47(123), стр. 3., 1995
 5. Славов, Н., Александров, В.. Глобалното затопляне на климата засяга и България. В-к “Икономически живот”, Седмичник за стопанска политика и реклама,10.01.1996 г., Брой 2(1474), стр. 8., 1996
 6. Славов, Н., Александров, В.. Глобалното затопляне на климата засяга и България. В-к “Стопанин”, 21.02.-27.02.1996 г., Брой 8(232), стр. 10., 1996
 7. Славов, Н., Александров, В.. Промените в климата предвещават трудности с изхранването. В-к “Дума”, 23.03.1996 г., Брой 71, стр. 8., 1996
 8. Славов, Н., Александров, В.. Дойде време за сеитба. В-к “Земя”, 02.10.1997 г., Брой 192 (1821) 71, стр. 4., 1997
 9. Александров, В.. Международна конференция “Национални резултати по изменение на климата: уязвимост и адаптация”, Сан Хосе, Коста Рика. Месечен бюлетин, април, 1998 г., НИМХ-БАН, София, 1998, 23-24
 10. Александров, В.. Международен конгрес по биометеорология “Биометеорологията пред прага на новото хилядолетие” 8-12 ноември, 1999, Сидни, Австралия. Месечен бюлетин, ноември, 1999 г., НИМХ-БАН, София, 1999, 23-24
 11. Колева, Ек., Александров, В.. “Големият парник” и икономиката. В-к “Български бизнес”, 45, 1999
 12. Казанджиев, В., Александров, В.. 3-та европейска конференция по приложна Климатология (ECAC’2000), 16-20 октомври 2000, Пиза, Италия. Месечен бюлетин, ноември, 2000 г., НИМХ-БАН, София, 2000, 22-24
 13. Александров, В.. Изменение на климата и влияние на околната среда. Списание “Екология 21”, 09/10.2008 г., стр.10-15., 2008
 14. Александров, В., Симеонов, П.. 2008 г. е сред десетте най-топли години. Месечен бюлетин, декември, 2008 г., НИМХ-БАН, София, 2009
 15. Александров, В., Симеонов, П.. 2008 г. е сред десетте най-топли години. Списание “Екология 21”, 01/02.2009 г., стр.6-11., 2009
 16. Александров, В., Симеонов, П., Казанджиев, В., Корчев, Г., Йотова, А.. Климатични промени. НИМХ-БАН, Болид_Инс, 2010, 49
 17. Александров, В.. 2009 г.: в най-топлото десетилетие от 1850 г., с над 50 милиона души, засегнати от екстремни метеорологични бедствия, белязана от срещата в Копенхаген за климатичните промени. Списание “Екология 21”, 01/02.2010 г., 2010