Реализация на научни проекти

година тема на проекта служител от ИИКАВ реализация на проекта
2009 „Климатични натоварвания на температурата на въздуха, вятъра и снежната покривка в България“ проф. Веселин Александров Изработване и внедряване на дигитални климатични карти в МРРБ, качени на сайта- МРРБ
2010 „Климатичните сценарии за България“ проф. Веселин Александров за нуждите на ИАГ към МЗХ
2011 „Климатичните сценарии и уязвимост в България“ проф. Веселин Александров МОСВ за изработване на план за действие