Рецензии и становища

Рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни степени и академични длъжности
2014 – 2018

Име на служителя, направил
рецензията / становището
Вид
рецензия / становище
Име на лицето, за което
е била процедурата
От
уч. заведение / изсл. институция
Година
1 проф. Веселин Александров Становище – доцент Любов Трифонова НИМХ-БАН 2014
2 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Веска Георгиева НИМХ-БАН 2014
3 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Венета Иванова НИМХ-БАН 2015
4 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Надежда Петкова НИМХ-БАН 2015
5 проф. Веселин Александров Становище – доцент Мария Иванова Институт по почвите 2015
6 проф. Веселин Александров Рецензия – доцент Христо Червенкков НИМХ-БАН 2017
7 проф. Веселин Александров Становище – НС “дн” Петър Ножаров НИГГГ 2018