Редакторска дейност

2014-2018г.

Служител ИИКАВ дейност период
1 Чл.кор.проф. Екатерина Бъчварова Главен редактор на Българското списание по метеорология и хидрология – BJMH 2016-2018
2 Чл.кор.проф. Екатерина Бъчварова Член на редколегията на IDOJARAS – списание на Унгарската метеорологична служба, 2010-
3 Проф. Веселин Александров Главен редактор на Българското списание по метеорология и хидрология – BJMH 2009-2016
4 Проф. Веселин Александров Член на редколегията на списание Italian Journal of Agrometeorology 2010 –
5 Проф. Веселин Александров Заместник –главен редактор на Българското списание по метеорология и хидрология – BJMH 2016-