Стипендии и награди

проф. Веселин Александров

година вид наименование на отличието служител
2016 плакет Отличителен знак за заслуги към БАН за участието в национални и международни проекти, както и за съществен принос в научната работа на НИМХ и БАН чл. кор. проф. Екатерина Бъчварова
2014 грамота Награда от БАН за колектив с ръководители проф.Д.Димитров, проф. Марински, проф. В.Александров, доц.Анна Корчева, доц. Г.Корчев и доц. Е.Георгиева от НИМХ по повод 145 годишнината на БАН и реализирани международни научни проекти на стойност 1 и повече милиона лева. проф. Веселин Александров
2011 г плакет Награда за най-добра презентация, 11-та международна мултидисциплинарна научна геоконференция, юни -Албена проф. Веселин Александров
2002 парична награда награда за изследвания в областта на климата, Виена, Австрия, проф. Веселин Александров
1999 стипендия “Lise Meitner”, Виена, Австрия проф. Веселин Александров
1998 стипендия NSF-NATO стипендия, САЩ, проф. Веселин Александров
1995 награда Влияние на изменението на климата върху добива от основни зърнени култури в България. Четвърта национална младежка научна конференция по зърното с международно участие, Костинброд проф. Веселин Александров
1994 награда Математично моделиране на добива зърно от царевица в зависимост от агрометеорологичните условия. Трета национална младежка научна конференция по зърното, Костинброд проф. Веселин Александров