Участие в изпитни комисии

период: 2014 ÷ 2018

Година Име на служителя, от ИКАВ участвал в изпитни комисии Вид
участие
Име на лицето, за което
е била комисията
От
уч. заведение / изсл. институция
1 2014 проф. Веселин Александров Становище – доцент Любов Трифонова НИМХ-БАН
2 2014 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Веска Георгиева НИМХ-БАН
3 2015 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Венета Иванова НИМХ-БАН
4 2015 проф. Веселин Александров Становище – ОНС “доктор” Надежда Петкова НИМХ-БАН
5 2015 проф. Веселин Александров Становище – доцент Мария Иванова Институт по почвите
6 2017 проф. Веселин Александров Рецензия – доцент Христо Червенков НИМХ-БАН
7 2018 проф. Веселин Александров Становище – НС “дн” Петър Ножаров НИГГГ