Учебни помагала

(2014-2018)

No година Сужител на ИИКАВ секция помагало
1. 2015 Александров, В. Климат Aлександров, В., и др.. 2015. Ръководство за управление на маловодието с цел предотвратяване на засушаването в Дунавската равнина. 2015, 158
2. 2015 Александров, В. Климат Александров. В., (ред.), 2015. Ообновено ръководство за метеорологични наблюдения и измервания в синоптиичните и климатичните станции  на територия на България, (публ. На интернет)