Любители на климата, атмосферата и водите

Глобалните климатични промени: в миналото, настоящето и бъдещето, през “призмата” (графиката) на Пейчо Тодоров от гр.Велико Търново:

Г-н Тодоров / военен пенсионер/ е известен не само с нестандартни теории и предложения за вземане на решения в различни социално-икономически сектори, но и с любовта към науката, опазване на околната среда, вкл. и огромната му загриженост за климатичните промени и техните негативни въздействия върху сегашните и бъдещи поколения.