Процедура по избор на директор на ИИКАВ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите.
https://www.bas.bg/?p=42390

Постъпили документи към 15 март 2023 г – един кандидат – чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова.
01 НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ
03 EB-Programa-CAWRI-2023-2027