Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район

Име на проекта
Акроним
Продължителност
Финансиране
Приоритетна област
Допълнителни научни области
Базова организация
Общ бюджет

Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район
REPLICA
24 месеца, считано от 01.01.2018
Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН)
Науки за земята
Математически науки и информатика , Физически науки
Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките
20,000.00 BGN

Вид на научните изследвания: Предложените изследвания в този проект имат фундаментален характер, защото целят придобиване на нови знания и по-добро разбиране на екстремните явления протичащи в крайбрежния АГС и тяхното възпроизвеждане (симулиране) от числените модели.

Дейностите по проекта и резултатите от него допринасят за  повишаване на квалификацията на екипа на проекта, както и за подобряване на научния капацитет на базовата организация