Учредителен научен съвет


проф. дн Кристалина Стойкова

Председател на Учредителния научен съвет,

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”- БАН